Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn và đô thị mới nhất hiện nay

Khi xây dựng nhà ở chúng ta cần phải xin giấy phép xây dựng. Thế nhưng nhiều người vẫn còn khá phân vân chưa nắm được mẫu giấy phép xây dựng nhà ở như nào chuẩn nhất? Xin cấp phép ở đâu? Thời hạn cấp phép ra sao? Nếu như bạn chưa nắm được những vấn đề này thì cần tìm hiểu ngay trước khi xây dựng. Để có thể xin cấp phép được nhanh chóng cũng như không bị mất tiền oan

giấy phép xây dựng nhà ở

Quy định giấy phép xây dựng nhà ở

Khi xây dựng nhà ở thì không phải trường hợp nào cũng cần phải xin giấy phép xây dựng trước khi thi công. Dưới đây là một số trường hợp quy định giấy phép xây dựng nhà ở cần xin và không cần xin giấy phép

+ Nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị. Trừ trường hợp mà nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 mà đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn mà có quy mô dưới 7 tầng. Nhưng thuộc khu vực có quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

+ Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thông nhưng được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa

+ Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn mà có quy mô từ 7 tầng trở lên

+ Còn đối với nhà ở riêng lẻ tại miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng thì không cần xin giấy phép xây dựng nhà ở

quy định về giấy phép xây dựng

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở

Và hiện nay để xin giấy phép nhà ở nhanh chóng thì chúng ta cần phải nắm được mẫu giấp phép xây dựng nhà ở. Cần làm đúng mẫu giấy phép xây dựng nhà ở thì khi đi xin cấp phép mới được duyệt nhanh chóng. Thì đối với xây dựng nhà ở nông thôn và đô thị thì sẽ có mẫu giấp phép xây dựng nhà ở khác nhau.

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Mẫu giấp phép xây dựng nhà ở nông thôn mới nhất hiện nay:

UBND huyện                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND xã                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

——————————-

  1. Cấp cho (ông/bà): …………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

  1. Được phép xây dựng nhà ở: ……………………………………………………………..

– Tại: ………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………………. m2……………………………….

– Tổng diện tích sàn xây dựng: ………………………….m2…………………………….

– Chiều cao công trình: ………………………… m, số tầng: ………………………….

…, ngày…… tháng…… năm……

Chủ tịch UBND xã …

(ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

  1. Nội dung điều chỉnh:
  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

….., ngày …….. tháng ………. năm……….

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

mẫu giấy phép xây dựng nhà ở

Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị sẽ khác một chút so với lại mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. Mẫu giấp phép xây dựng nhà ở đô thị mới nhất như sau:

UBND tỉnh,…                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP trực thuộc TW…                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cơ quan cấp GPXD…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

————————-

  1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà: …….Đường ……. Phường (xã): ………. Tỉnh, thành phố: …………….

  1. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)……………………………..

– Theo thiết kế có ký hiệu:…………………………………………………………………

– Do : …………………………………..lập

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………..

+ Mật độ xây dựng: …………, hệ số sử dụng đất: ……………………………………

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ………………………………………………

+ Màu sắc công trình (nếu có): …………………………………………………………..

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ……………………..m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)……………………m2

+ Chiều cao tầng 1:………………………….m

+ Chiều cao công trình: …………….m; số tầng ……………………………………………

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

  1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: …………………………………………………………..
  2. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                   (Ký tên, đóng dấu)

mẫu giấy phép xây dựng nhà ở

Xem thêm: Xây nhà trọn gói uy tín Hà Nội

Những câu hỏi liên quan đến xin giấy phép xây dựng nhà ở

Sau khi đã hoàn thành mẫu xin giấp phép xây dựng nhà ở nhiều người vẫn phân vân không biết nộp ở đâu? Lệ phí ra sao? Thời hạn xin như thế nào? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề này

Xin giấy phép xây dựng nhà ở đâu?

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở sẽ được nộp ở UBND cấp huyện nơi mà chuẩn bị xây dựng và muốn xin phép xây dựng. Sau khi mà chúng ta nộp hồ sơ thì khi này sẽ phải đợi bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu như mà hồ sơ thì chưa đầy đủ thì phải bổ sung, còn nếu đã đầy đủ thì sẽ nhận được một biên nhận từ bộ phận tiếp nhận.

Dưới đây là một số các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, phát giấy phép xây dựng nhà ở hiện nay:

+ UBND xã cấp giấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn mà đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

+ UBND cấp huyện cấp giấp phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

+ UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở xây dựng cấp giấp phép đối bới các công trình xây dựng đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hoá, công trình tượng đài, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh, công trình thuộc dự án mà có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

xin giấy phép xây dựng ở đâu

Thời hạn giấy phép xây dựng nhà ở

Theo quy định tại khoản 10 điều 90 Luật xây dựng năm 2014 thì giấy phép xây dựng có hiệu lực kể từ ngày cấp phép và không được quá 12 tháng sau khi mà được cấp phép.

Theo như quy định tại điều 99 luật xây dựng năm 2014. Thì trong trường hợp mà trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng. Nếu như mà công trình chưa được khởi công thì bạn tiến hành gia hạn thêm Giấy phép xây dựng, cụ thể nhau sau:

Mỗi giấy phép xây dựng sẽ chỉ được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 12 tháng. Nếu như mà hết thời hạn gia hạn. Mà vẫn chưa khởi công xây dựng thì các chủ đầu thư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ xin thêm gia hạn giấy phép xây dựng sẽ phải gồm có: Đơn đề nghị gia hạn thêm giấy phép xây dựng, bản chính giấy phép xây dựng mà đã được cấp trước đó.

thời hạn giấy phép xây dựng

Lệ phí giấy phép xây dựng nhà ở

Khi mà chúng ta xin giấy phép xây dựng cùng với nộp hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền. Thì lúc này chúng ta cần phải nộp một số loại lệ phí xin giấy phép xây dựng. Mức thu lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng đối với mỗi loại công trình nó sẽ có sự khác nhau cụ thể như sau:

+ Đối với các loại nhà ở riêng lẻ là: 50.000 vnđ/giấy phép

+ Đối với các công trình khác là: 100.000 vnđ/giấy phép

+ Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng là 10.000 vnđ/giấy phép

Đối với 1 số tỉnh thành thì lệ phí giấy phép sẽ chêch lệch một chút nhưng không quá nhiều chỉ từ 5.000 đến 50.000 vnđ/giấy phép

lệ phí giấy xây dựng nhà ở

Ngoài ra thì lệ phí xây dựng nhà ở sẽ được tính bằng phần trăm trên kinh phí xây dựng nhà ở và không bao gồm chi phí thiết bị. Cụ thể mức phí xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ được tính theo diện tích xây dựng nhưng tối đa sẽ không quá 35.000vnđ/m2. Cách tính này được áp dụng đúng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà và mức thu sẽ được áp dụng đối với nhà ở nông thôn thấp hơn nhà ở đô thị.

Và trên đây cũng là toàn bộ những thông tin về mẫu giấy phép xây dựng nhà ở và những thông tin xoay quanh về nó. Rất mong những thông tin này sẽ đem lại hữu ích cho các bạn