Là thợ chính của công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hùng Anh trong suốt gần 20 năm qua. Với sự thay đổi về kiến trúc và sự ra đời của nhiều loại nguyên vật liệu trong xây dựng. Nó giúp tôi ngày càng hoàn thiện và luôn học hỏi để đáp ứng tốt nhất cho mọi công trình của khách hàng. Nhờ đó tôi cũng tích lũy được nhiều kiến thức về xây dựng, nhất là sửa chữa nhà cũ, xây căn hộ và công trình mới lớn nhỏ đều có.